maandag 11 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn voor het bouwen van een dakopbouw in de vorm van een dakkapel in het achterdakvlak van de uitbouw tegen de zijgevel van de woning aan Ambachtsherenweg 21 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Ambachtsherenweg 21 in Zoeterwoude

Nu is de nieuwe uiterste datum waarvoor zij op deze vergunningaanvraag moeten beslissen: voor 18 oktober 2023. Zij hebben de beslistermijn verlengd op 31 augustus 2023. Het besluit heeft kenmerk Z23-032706 en gaat over het bouwen van een dakopbouw in de vorm van een dakkapel in het achterdakvlak van de uitbouw tegen de zijgevel van de woning.

Daarbij horen de volgende activiteiten:

  • Bouwen;

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.