maandag 22 januari 2024
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor Wintereditie dorpsfeest op 31 januari, 2 februari en 3 februari 2024 te Zoeterwoude

Evenementvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen te hebben afgegeven voor:

Evenement Wintereditie dorpsfeest op 31 januari, 2 februari en 3 februari 2024.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.