maandag 5 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
andere vergunningToestemming voor het gebruik van versterkt geluid tijdens het evenement Stuiterballenfeest op 10 juni 2023 aan Zwetslootpad te Zoeterwoude

Geluidsontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij geluidsontheffingen hebben verleend op grond van artikel 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening 2020:

  • Gebruik van versterkt geluid tijdens het evenement Stuiterballenfeest op 10 juni 2023 van 21:00 tot 05:30 uur aan de Zwetslootpad in Zoeterwoude.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.