maandag 29 januari 2024
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het evenement verkoop tuinaarde door scouting Zoeterwoude op zaterdag 23 maart 2024 te Zoeterwoude

Evenementvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen te hebben afgegeven voor:

Evenement verkoop tuinaarde door scouting Zoeterwoude van 08:00 tot 16:00 op zaterdag 23 maart 2024.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.