maandag 12 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het evenement open dag vlees veehouderij Spronk op 9 mei 2024 te Zoeterwoude

Evenementvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen te hebben afgegeven voor:

Evenement open dag vlees veehouderij Spronk van 10:00 tot 16:00 uur op 9 mei 2024.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.