dinsdag 5 maart 2024
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het evenement Meerburg festival op 9 maart 2024 op het parkeerterrein aan Eendenkooi te Zoeterwoude

Evenementvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen te hebben afgegeven voor:

Evenement Meerburg festival op parkeerterrein Eendenkooi op 9 maart 2024 12:30 – 17:00 uur.

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.