maandag 19 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het Evenement Kermis van 11 april 2024 tot en met 14 april 2024 op parkeerterrein Eendenkooi te Zoeterwoude

Evenementvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen te hebben afgegeven voor:

Evenement Kermis parkeerterrein Eendenkooi van 11 april 2024 13:00 uur tot en met 14 april 2024 22:00 uur. De opbouw van de kermis vindt plaats op 10 april 2024 vanaf 8.00 uur tot 22.00 uur. De afbouw van de kermis vindt plaats op 15 april 2024 vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.