maandag 23 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het evenement Dorpsfeest Wintereditie op 1, 3 en 4 februari 2023 op locatie van de Eendenkooi aan Kooikersplein 1 te Zoeterwoude

Evenementvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen te hebben afgegeven voor:

het evenement Dorpsfeest Wintereditie op 1, 3 en 4 februari 2023 op locatie van de Eendenkooi te Zoeterwoude. Op woensdag 1 februari vindt er een bingoavond plaats van 20:00 uur t/m 23:00 uur. Op vrijdag 3 februari vindt er een Q-Music Foute Party plaats van 21:00 uur t/m 03:00 uur. Op zaterdag 4 februari vindt er een Hollandse avond plaats met surprise act van 21:00 uur t/m 03:00 uur.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.