maandag 12 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het evenement Dorpsfeest van 22 juni tot en met 25 juni 2023 bij Sportpark Haasbroek aan Nieuwe Weg 6 te Zoeterwoude

Evenementvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen te hebben afgegeven voor:

  • -

    het evenement Dorpsfeest van 22 juni t/m 25 juni 2023. Tijden van de evenementdagen zijn: 22 juni van 19:30 tot 23:00 uur, 23 juni van 14:00 tot 02:00 uur, 24 juni van 13:00 tot 02:00, en 25 juni van 08:00 tot 22:00 uur. Locatie van het evenement is Sportpark Haasbroek aan de Nieuwe Weg 6 te Zoeterwoude.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.