maandag 20 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het evenement Dorpsfeest op 23 juni 2022 aan Nieuweweg 6 te Zoeterwoude

Evenementvergunning(en)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning te hebben afgegeven voor:

  • het evenement Dorpsfeest op 23 juni 2022 van 19:00 tot 23:00 uur, 24 juni 2022 van 14:00 tot 02:00, 25 juni 2022 van 12:00 tot 02:00, 26 juni 2022 van 12:00 tot 01:00 uur op het terrein aan de Nieuweweg 6 in Zoeterwoude.

Deze vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan gedurende zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken tegen de besluiten door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.