maandag 12 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het evenement Dag van de Bouw van Boer Bouw B.V. op 17 juni 2023 aan Laan van Zwethof te Zoeterwoude

Evenementvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen te hebben afgegeven voor:

  • -

    het evenement Dag van de Bouw van Boer Bouw B.V. op 17 juni 2023 van 10:00 tot 15:00 uur aan de Laan van Zwethof te Zoeterwoude.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.