maandag 15 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het evenement Campina Open Boerderijdag van FrieslandCampina op 19 mei 2023 aan Weipoortseweg 54 te Zoeterwoude

Evenementvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening geen bezwaar te hebben tegen de meldingen van de hierna volgende evenementen:

  • -

    Evenement Campina Open Boerderijdag van FrieslandCampina op 19 mei 2023 van 10:00 uur tot 16:00 uur aan de Weipoortseweg 54 te Zoeterwoude.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.