maandag 12 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het evenement bromfietsfestijn op 10 september 2022 op het Dorpsplein te Zoeterwoude

Evenementvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning te hebben afgegeven voor:

- het evenement Bromfietsfestijn op 10 september 2022 vanaf 10.00 uur tot 15:00 uur op het Dorpsplein in Zoeterwoude.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.