maandag 3 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het evenement BBQ van de Scouting Zoeterwoude op 8 juli 2023 aan Noordbuurtsehof 54 te Zoeterwoude

Evenementvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen te hebben afgegeven voor:

  • -

    het evenement BBQ van de Scouting Zoeterwoude op 8 juli 2023 tussen 17:00 en 22:00 uur aan de Noordbuurtsehof 54 te Zoeterwoude.

Deze vergunningen en ontheffingen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum van toezending of uitreiking van het besluit bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.