maandag 30 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
evenementenvergunningToestemming voor het Duvelsfeest op 04 juni 2022 van 21:00 tot 05:00 uur in het weiland aan Westeindseweg te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maken bekend op grond van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning te hebben afgegeven voor:

  • -

    het evenement Duvelsfeest op 04 juni 2022 van 21:00 tot 05:00 uur ( 05 juni 2022) tentfeest in het weiland aan de Westeindseweg in Zoeterwoude.

Deze vergunningen liggen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan gedurende zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken tegen de besluiten door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van B&W van Zoeterwoude. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd en ondertekend.