maandag 16 oktober 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het brandveilig gebruiken van het gebouw aan Blaarkopweide 1 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor Blaarkopweide 1

Zij hebben dit besloten op 5 oktober 2023. De vergunning heeft kenmerk Z23-031366.

De vergunning gaat over het brandveilig gebruiken van het gebouw aan de Blaarkopweide 1 in Zoeterwoude, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie F, nummer 463.

Daarbij hoort de volgende activiteit:

  • A.

    Bouwwerk brandveilig gebruiken.

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen reacties (zienswijzen) ingediend

Daarvoor kon iedereen de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken lang bekijken. Dit is volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt de omgevingsvergunning zes weken lang bekijken vanaf vrijdag 6 oktober 2023

U kunt de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken bekijken in het gemeentehuis. Dit kan op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. U kunt een afspraak maken via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken of 071-5806300.

Liever digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl? De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan die publicatie (zie linker kolom).

U kunt reageren op de omgevingsvergunning tot en met vrijdag 17 november 2023

Dit heet ‘beroep instellen’. U kunt beroep instellen tegen de vergunning als:

  • u belang heeft bij de vergunning en u een reactie (zienswijze) heeft gegeven op de ontwerpvergunning;

  • u adviseur bent en u advies heeft gegeven over de ontwerpvergunning;

  • u belang bij de vergunning heeft en wij u in redelijkheid niet kwalijk kunnen nemen dat u geen zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

U stuurt uw beroepschrift in tweevoud naar de rechtbank in Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De vergunning geldt zodra de termijn voor het instellen van beroep is afgelopen

Behalve als iemand binnen die termijn beroep heeft ingesteld en gevraagd heeft, de werking van de vergunning uit te stellen (een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’). De vergunning geldt dan pas als de rechter op dat verzoek heeft beslist. U stuurt een verzoek om voorlopige voorziening naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.