maandag 20 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het bouwen van 25 bedrijfsunits op de hoek van Industrieweg en Produktieweg te Zoeterwoude

Gemeenteblad 0000 - Verleende omgevingsvergunning – Z21-028340 – bouwen van 25 bedrijfsunits – hoek van Industrieweg en Produktieweg

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de locatie op de hoek van de Industrieweg en de Produktieweg

Zij hebben dit besloten op 10 juni 2022. Het besluit heeft kenmerk Z21-028340.

De vergunning gaat over het bouwen van 25 bedrijfsunits. Daarbij horen de volgende activiteiten:

  • Bouwen

  • Uitrit aanleggen of veranderen

  • Kappen

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Slopen op grond van ruimtelijke regels

Als u het niet eens bent met de vergunning kunt u bezwaar maken

Dit kan binnen zes weken na de dag van verzenden van de vergunning.

U moet dan wel belang hebben bij de vergunning.

In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het indient;

  • tegen welke vergunning u bezwaar heeft;

  • de reden(en) waarom u bezwaar heeft;

  • uw ondertekening.

U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 34, 2380 AA in Zoeterwoude. Dit is een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt de vergunning bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl.