maandag 27 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het aanpassen van een kozijn en het vervangen van de beglazing van de kozijnen in de voorgevel aan van Swietenstraat 22 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor van Swietenstraat 22

Zij hebben dit besloten op 21 februari 2023. Het besluit heeft kenmerk Z23-031302.

De vergunning gaat over het aanpassen van een kozijn en vervangen van beglazing van kozijnen in de voorgevel. Daarbij hoort de activiteit ‘Bouwen’.

Als u het niet eens bent met de vergunning kunt u bezwaar maken

Dit kan binnen zes weken na de dag van verzenden van de vergunning.

U moet dan wel belang hebben bij de vergunning.

In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het indient;

 • -

  tegen welke vergunning u bezwaar heeft;

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar heeft;

 • -

  uw ondertekening.

U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 34, 2380 AA in Zoeterwoude. Dit is een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt de vergunning bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.