maandag 31 oktober 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het aanpassen van een constructie van het dak aan Elzenhof 14 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor Elzenhof 14

Zij hebben dit besloten op 20 oktober 2022. Het besluit heeft kenmerk Z22-030276.

De vergunning gaat over het aanpassen van de constructie van het dak. Daarbij hoort de volgende activiteit:

 • -

  Bouwen

Als u het niet eens bent met de vergunning kunt u bezwaar maken

Dit kan binnen zes weken na de dag van verzenden van de vergunning.

U moet dan wel belang hebben bij de vergunning.

In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het indient;

 • -

  tegen welke vergunning u bezwaar heeft;

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar heeft;

 • -

  uw ondertekening.

U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 34, 2380 AA in Zoeterwoude. Dit is een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt de vergunning bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.