dinsdag 7 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het aanpassen van de gevel van het bedrijfspand aan Energieweg 6 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor Energieweg 6 in Zoeterwoude

Zij hebben dit besloten op 31 mei 2022. Het besluit heeft kenmerk Z22-029308.

De vergunning gaat over het aanpassen van de gevel van het bedrijfspand. Daarbij horen de volgende activiteit:

  • Bouwen.

Als u het niet eens bent met de vergunning kunt u bezwaar maken

Dit kan binnen zes weken na de dag van verzenden van de vergunning.

U moet dan wel belang hebben bij de vergunning.

In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het indient;

  • tegen welke vergunning u bezwaar heeft;

  • de reden(en) waarom u bezwaar heeft;

  • uw ondertekening.

U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 34, 2380 AA in Zoeterwoude. Dit is een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt de vergunning bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.