maandag 14 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het aanleggen ondergrondse kabels en leidingen tussen Hoge Rijndijk ter hoogte van nummers 209 tot en met 311 (oneven), over het terrein van Burgemeester Smeetsweg 1 richting Burgemeester Smeetsweg 1-06 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het gebied tussen de Hoge Rijndijk ter hoogte van nummers 209 tot en met 311 (oneven), over het terrein van Burgemeester Smeetsweg 1 richting Burgemeester Smeetsweg 1-06

Zij hebben dit besloten op 3 augustus 2023. Het besluit heeft kenmerk Z23-032380.

De vergunning gaat over het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen vanaf de Hoge Rijndijk ter hoogte van nummers 209 tot en met 311 (oneven), over het terrein van Burgemeester Smeetsweg 1 en richting het 50/10kV-transformatorstation aan de Burgemeester Smeetsweg 1-06.

Daarbij hoort de volgende activiteit:

 • -

  Werk of werkzaamheden uitvoeren.

Als u het niet eens bent met de vergunning kunt u bezwaar maken

Dit kan binnen zes weken na de dag van verzenden van de vergunning.

U moet dan wel belang hebben bij de vergunning.

In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het indient;

 • -

  tegen welke vergunning u bezwaar heeft;

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar heeft;

 • -

  uw ondertekening.

U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 34, 2380 AA in Zoeterwoude. Dit is een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt de vergunning bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.