maandag 23 oktober 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
verkiezingenStembureaus Tweede Kamerverkiezing Zoeterwoude

U mag voor de leden van de Tweede Kamer stemmen als u

  • Nederlander bent

  • 18 jaar of ouder bent

  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Op woensdag 22 november 2023 kunnen personen die op 9 oktober zijn ingeschreven in Zoeterwoude op de volgende locaties stemmen:

Clubgebouw Scouting, Noordbuurtsehof 54 , 2381 GE Zoeterwoude (Dorp)

De Klaverhal, Hondsdrafweg 1, 2381 BZ Zoeterwoude (Dorp)

Muziekcentrum, Schenkelweg 6, 2381 AN Zoeterwoude (Dorp)

De Weipoort, Weipoortseweg 92 a, 2381 NJ Zoeterwoude

De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude (Rijndijk)

Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude (Rijndijk)

Stemmen tellen

Op woensdag 22 november, vanaf 21.00 uur, worden de stembiljetten geteld op de stembureaus

Gemeentelijke Stembureau

Op donderdag 23 november, vanaf 9.00 uur, vind de zitting plaats van het gemeentelijk stembureau in vergaderruimte Weipoort van het gemeentehuis, Noordbuurtseweg 27, Zoeterwoude.

Tijdens deze zitting worden de processen-verbaal van de stembureaus gecontroleerd en wordt de uitslag vastgesteld.

Belangstellenden mogen de zitting van het gemeentelijke stembureau bijwonen.

Stemmen in een andere gemeente

Om uw stem in een andere gemeente uit te brengen heeft u een kiezerspas nodig. Dit kan:

Iemand anders machtigen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen.

Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

  • 1.

    Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.

  • 2.

    Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd of als u iemand wil machtigen die in een andere gemeente woont. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 17 november, 12.00 uur.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met het formulier Aanvraagformulier schriftelijke volmacht. Dit staat op de website van de gemeente: www.zoeterwoude.nl/verkiezingen.

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die u machtigt mag maximaal 2 volmachten per verkiezing. Hij/zij kan de volmachtstem alleen tegelijk met de eigen stem uitbrengen