woensdag 24 januari 2024
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
andere beschikkingIngekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer − Molenplein 1 in Zoeterwoude

De Omgevingsdienst West-Holland ontving – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude – op 11 december 2023 een melding van Retail Bouw Management. De melding is ingediend voor het oprichten van een supermarkt. Het bedrijf is gelegen op de locatie Molenplein 1 in Zoeterwoude.

De melding gaat over het oprichten van een nieuwe Jumbo Supermarkt.

Tegen een melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit doet u via 071‑4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-015785.