maandag 4 maart 2024
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieBesluit van de directeur Omgevingsdienst West-Holland van 6 februari 2024 inzake plaatsvervanging van de directeur

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland,

gelet op de Instructie directeur Omgevingsdienst West-Holland, 

besluit als volgt:

 

Artikel 1. Aanwijzing waarnemers

Het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en het afdelingshoofd Omgevingstaken worden aangewezen als waarnemers van de directeur M.E. Krul-Seen.

 

Artikel 2. Slotbepaling

 

 • 1.

  Dit besluit wordt conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht bekendgemaakt door uitreiking van een afschrift ervan aan de in artikel 1 genoemde personen.

 • 2.

  Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht tevens bekendgemaakt in de publicatiebladen van de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude, alsmede in het publicatieblad van de provincie Zuid-Holland en in het publicatieblad van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2024.

   

Aldus vastgesteld door de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland op 6 februari 2024.

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland,

M.E. Krul-Seen