maandag 20 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
andere beschikkingAanwijzingsbesluit locoburgemeester gemeente Zoeterwoude

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

Overwegende dat:

 • Op 21 april 2022 door de raad van gemeente Zoeterwoude als wethouder zijn benoemd de heer H.P. Olthof en de heer M.J.P. Paardekooper;

 • Als gevolg hiervan het noodzakelijk is om de vervanging van de burgemeester opnieuw te regelen;

 • Gelet op de bepaling in artikel 77 van de Gemeentewet;

Besluit:

 • 1.

  De wethouders aan te wijzen als locoburgemeester in de volgende volgorde:

  • a.

   De heer H.P. (Paul) Olthof (eerste locoburgemeester)

  • b.

   De heer M.J.P. (Mathieu) Paardekooper (tweede locoburgemeester)

  • c.

   Mevrouw M.A.C.M. (Moniek) van Sandick– Sopers (derde locoburgemeester)

 • 2.

  Eerdere besluiten tot aanwijzing van de locoburgemeester in te trekken.

 • 3.

  Dit besluit treedt op de volgende manier in werking:

  • a.

   Op de eerste dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 21 april 2022 voor de wethouder H.P. Olthof en M.J.P. Paardekooper;

  • b.

   Op de eerste dag na bekendmaking voor de wethouder M.A.C.M. van Sandick- Sopers.

Aldus besloten op 07 februari 2023,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude,

de gemeentesecretaris,

dhr. A. de Baat

de burgemeester,

dhr. F.Q.A. van Trigt