maandag 4 maart 2024
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het veranderen van een berging in een slaapkamer met de daarbij horende brandcompartimentering aan Kooikersplein 2 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor Kooikersplein 2

Zij hebben dit besloten op 26 februari 2024. Het besluit heeft kenmerk Z23-033756.

De vergunning gaat over het:

 • A.

  veranderen van een berging in een slaapkamer met de daarbij horende brandcompartimentering.

Daarbij hoort de volgende activiteit:

 • -

  Bouwen.

Als u het niet eens bent met de vergunning kunt u bezwaar maken

Dit kan binnen zes weken na de dag van verzenden van de vergunning.

U moet dan wel belang hebben bij de vergunning.

In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het indient;

 • -

  tegen welke vergunning u bezwaar heeft;

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar heeft;

 • -

  uw ondertekening.

U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 34, 2380 AA in Zoeterwoude. Dit is een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt de vergunning bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via omgevingsloket@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.