maandag 17 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het slopen van de bestaande woning en bijbehorend bouwwerk en het bouwen van een woning met aangebouwd bijbehorend bouwwerk aan Weipoortseweg 81 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Weipoortseweg 81

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 6 juli 2023. De aanvraag heeft kenmerk Z23-032665 en gaat over:

  • A.

    slopen van de bestaande woning en een bijbehorend bouwwerk;

  • B

    bouwen van een woning met aangebouwd bijbehorend bouwwerk.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.