maandag 16 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het restaureren van de gevels van het gemeentelijk monument aan Zuidbuurtseweg 19 en 20 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Zuidbuurtseweg 19 en 20

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 23 december 2022. De aanvraag heeft kenmerk Z23-030858 en gaat over het restaureren van de gevels van het gemeentelijk monument.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.