maandag 6 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het publiekrechtelijk toestaan van de bouw van een steiger aan Laan van Zwethof 33 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Laan van Zwethof 33

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 27 oktober 2023. De aanvraag heeft kenmerk Z23-033799 en gaat over het:

  • A.

    publiekrechtelijk toestaan van de bouw van een steiger.

Waarschijnlijk is het bouwen van de steiger ook mogelijk op basis van de aangevraagde omgevingsvergunning voor het volledige project Zwethof: Laan van Zwethof 1 tot en met 46: publiekrechtelijk toestaan van de bouw van steigers die voldoen aan het bewonersprotocol. Als dit zo is, dan is de behandeling van deze aanvraag niet nodig (aanvraag Z23-033405).

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via omgevingsloket@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.