maandag 16 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het planologisch mogelijk maken van tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in twee caravans op camping Rustdam aan Zuidbuurtseweg 34 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Zuidbuurtseweg 34

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 7 april 2022. De aanvraag heeft kenmerk Z22-029086 en gaat over het planologisch mogelijk maken van de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in twee caravans van circa 8m2 en 10 m2 op de boerderijcamping Rustdam aan de Zuidbuurtseweg 34 in Zoeterwoude. Het mogelijk maken is aangevraagd voor een periode van 3 jaar met een automatische verlenging van steeds 6 maanden als de opvang aan het einde van iedere termijn nog nodig is.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.

Er komt veel kijken bij de opvang van vluchtelingen

De coördinatie, veiligheid, maatschappelijk opvang en huisvesting in verschillende locaties worden gecoördineerd en uitgevoerd door de gemeente Zoeterwoude in samenwerking met de Veiligheidsregio Hollands Midden. Hierover maken we per locatie afspraken die we schriftelijk vastleggen. Dit gebeurt buiten de aangevraagde omgevingsvergunning om omdat er op veel onderwerpen geen sprake is van ruimtelijke relevantie. Kort gezegd mogen afspraken en onderwerpen die geen ruimtelijke relevantie hebben geen onderdeel uitmaken van een omgevingsvergunning.