maandag 14 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het planologisch mogelijk maken van een vrijstaande woning met bijbehorend terrein aan Laan van Oud Raadwijk tussen nr 5 en 9, kadastraal ZTW, sectie H, nummer 127 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Laan van Oud Raadwijk tussen nummer 5 en 9 in Zoeterwoude, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie H, nummer 127

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 4 februari 2022. De aanvraag heeft kenmerk Z22-028615 en gaat over de volgende werkzaamheden:

    • A.

      planologisch mogelijk maken van de bouw van een vrijstaande woning met bijbehorend terrein;

    • B.

      in afwijking van omgevingsvergunning Z16-014108 geplaatst houden van een kas en schuur op de bestemming ‘Groen’.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.