maandag 11 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het in stand houden van een mantelzorgwoning voor mantelzorg op termijn aan Ommedijkseweg 14 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Ommedijkseweg 14

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 29 september 2021. De aanvraag heeft kenmerk Z21-027691 en gaat over het in stand houden van een mantelzorgwoning voor mantelzorg op termijn en in tussentijd bewoning door dochter toestaan voor een periode van maximaal 5 jaren.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.