maandag 20 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het aanleggen/wijzigen inrit en uitrit aan Produktieweg te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Produktieweg 44, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44F, 44G, 44H, 44K, 44L, 44M, 44N, 44P, 44R, 44S, 44T, 44V en 44W

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 10 februari 2023. De aanvraag heeft kenmerk Z23-031220 en gaat over de volgende werkzaamheden:

  • A.

    aanleggen / wijzigen van een inrit en een uitrit.

Zowel de inrit als de uitrit liggen direct naast de buurpercelen.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.