maandag 19 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen voor het gebied tussen de Hoge Rijndijk ter hoogte van nummers 209 tot en met 311 (oneven), over het terrein van Burgemeester Smeetsweg 1 richting Burgemeester Smeetsweg 1-06 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het gebied tussen de Hoge Rijndijk ter hoogte van nummers 209 tot en met 311 (oneven), over het terrein van Burgemeester Smeetsweg 1 richting Burgemeester Smeetsweg 1-06

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 12 juni 2023. De aanvraag heeft kenmerk Z23-032380 en gaat over het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen vanaf de Hoge Rijndijk ter hoogte van nummers 209 tot en met 311 (oneven), over het terrein van Burgemeester Smeetsweg 1 en richting het 50/10kV-transformatorstation aan de Burgemeester Smeetsweg 1-06.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.