maandag 30 oktober 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het aanleggen van een warmtetransportleiding en tijdelijke voorzieningen voor de realisatie van een werkweg opdiverse locaties te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor verschillende percelen langs de A4 vanaf de gemeentegrens met de gemeente Leidschendam-Voorburg tot en met de gemeentegrens met de gemeente Voorschoten ter hoogte van de Hofweg

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 25 oktober 2023. De aanvraag heeft kenmerk Z23-033734 en gaat over de volgende percelen:

 • -

  Agrarische percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie F, nummers 366, 5, 582, 11, 12, 14, 465, 352, 488, 22 en 26;

 • -

  Meerburger Watering, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie F, nummer 19.

De uit te voeren werkzaamheden op deze percelen zijn:

 • A.

  aanleggen van een warmtetransportleiding binnen de gemeentegrenzen van Zoeterwoude, als onderdeel van de ‘Warmtetransportleiding Rijswijk-Leiden’, bestaande uit o.a.:

 • -

  aanleggen van een twee leidingen ø 700mm langs de Rijksweg A4 in Zoeterwoude vanuit de richting Leidschendam-Voorburg tot aan de Molen Zelden van Passe alwaar de leidingen de Rijksweg A4 kruisen;

 • -

  aanleggen van appendages in bovengenoemde leidingen;

 • B.

  realiseren van een werkweg langs de Rijksweg A4 tot aan de Papeweg (vergunningvrij voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten);

 • C.

  inrichten van een tijdelijke werkstrook langs dit deel van het tracé (vergunningvrij voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten).

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via omgevingsloket@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.