maandag 15 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het aanleggen inrit en uitrit aan de Produktieweg 44, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44F, 44G, 44H, 44K, 44L, 44M, 44N, 44P, 44R, 44S, 44T, 44V, 44W te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Produktieweg 44, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44F, 44G, 44H, 44K, 44L, 44M, 44N, 44P, 44R, 44S, 44T, 44V, 44W

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 5 augustus 2022. De aanvraag heeft kenmerk Z22-029885 en gaat over het aanleggen van een inrit en een uitrit voor Produktieweg 44, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44F, 44G, 44H, 44K, 44L, 44M, 44N, 44P, 44R, 44S, 44T, 44V, 44W. De nieuwe uitrit veranderd ook de bestaande in-/uitrit van het buurperceel Produktieweg 48.

 

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

 

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.