maandag 22 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het aanbrengen van aanvullende constructies en installaties aan Industrieweg 44 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Industrieweg 44

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 11 november 2021. De aanvraag heeft kenmerk Z21-028019 en gaat over het aanbrengen van aanvullende constructies en installaties:

  • -

    uitbreiding tankplaat voor opstelling stikstoftank en 4 olietanks;

  • -

    plaatsing van een stikstoftank op de uitgebreide fundering;

  • -

    plaatsing van 2 staalconstructies op het dak voor plaatsing installaties (condensors en afscheider).

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.