maandag 31 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor een tijdelijke woonunit i.v.m. verbouwing van de woning aan Weipoortseweg 87 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Weipoortseweg 87

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 25 januari 2022. De aanvraag heeft kenmerk Z22-028504 en gaat over het plaatsen van een tijdelijke woonunit (chalet) voor een periode van twee jaren in verband met de verbouwing van de woning.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.