maandag 30 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor een tijdelijke woonunit i.v.m. bouwen van een nieuwe woning op een stuk grond tussen Weipoortseweg 81 en 82, ZTW G 545 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het stuk grond tussen Weipoortseweg 81 en 82, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie G, nummer 545

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 20 januari 2023. De aanvraag heeft kenmerk Z23-031037 en gaat over het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor een periode van twee jaren in verband met de bouw van een nieuwe woning op het perceel Weipoortseweg 81, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie G, nummer 544.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.