maandag 25 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
exploitatievergunningAanvraag vergunning voor een kampeer-exploitatievergunning aan Zuidbuurtseweg 34 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een kampeer-exploitatievergunning ontvangen voor Zuidbuurtseweg 34

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 19 september 2023. De aanvraag heeft kenmerk Z23-033328 en gaat over het exploitatie van de kampeerplaats.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via omgevingsloket@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.