maandag 27 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor een dakopbouw ter vervanging van een kapverdieping aan Rijnstraat 8 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Rijnstraat 8

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 21 juni 2022. De aanvraag heeft kenmerk Z22-029582 en gaat over het bouwen van een dakopbouw op de woning ter vervanging van de bestaande kapverdieping.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.