maandag 24 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor de uitbouw aan de achterzijde van de woning aan Van Swietenstraat 47 te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Van Swietenstraat 47

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 18 januari 2022. De aanvraag heeft kenmerk Z22-028470 en gaat over het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.

Wist u dat u een bijbehorend bouwwerk, zoals een overkapping, aanbouw of bijgebouw, vaak zonder omgevingsvergunning kunt plaatsen?

Dat hangt af van o.a. de plek waar u bouwt en wat de afmetingen zijn. Via www.omgevingsloket.nl kunt u hierover een vergunningcheck met plaatjes doen. Aan welke eisen het bouwwerk moet voldoen staat in artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.