maandag 13 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor de bouw van een 50/10kV-transformatorstation met omheining om het terrein aan Burgemeester Smeetsweg 1-6001 en 1-6002, ZTW B 5118 (ged.) te Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor Burgemeester Smeetsweg 1-6001 en 1-6002, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B, nummer 5118 (ged.)

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 8 juni 2022. De aanvraag heeft kenmerk Z22-029500 en gaat over het:

  • A.

    bouwen van een 50/10kV-transformatorstation;

  • B.

    plaatsen van een omheining om het terrein;

  • C.

    gebruiken van de gronden op de plek van en binnen de omheining voor het transformatorstation.

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via wabo@zoeterwoude.nl of bel 071-5806300 en vraag naar het Omgevingsloket.

U kunt nog niet formeel reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen formele zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Als u wel reageert is dat een informele zienswijze. Die nemen wij dan ter kennisneming aan.