Energiescan en subsidies

Agrarische bedrijven, Midden en Klein Bedrijf (MKB) en sportverenigingen kunnen gebruik maken van een gratis energiescan of subsidie voor maatregelen die uit energiescans zijn voortgekomen. Voorbeelden van subsidies zijn: Asbest eraf, zonnepanelen erop, Investeringssubsidie duurzame energie en Stimulering duurzame energieproductie. Neem voor meer informatie over de gratis energiescan voor bedrijven contact op met de gemeente Zoeterwoude. Kijk voor een overzicht van alle subsidiemogelijkheden op de website van het Duurzaam Bouwloket Zoeterwoude.

Voor bedrijven zijn er ook fiscale voordelen te behalen met behulp van verschillende regelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Mia (Milieu-investeringsaftrek/Vamil en Kia).