Biodiversiteit gaat over meer dan veel verschillende soorten bloemen, planten en dieren. Het gaat ook om de samenhang van soorten met elkaar en met hun omgeving. Deze ecosystemen leveren schone lucht, waterberging, opvang van CO2, bestuiving van ons voedsel en ruimte voor ontspanning. Onmisbaar voor een gezonde leefomgeving!

De gemeente Zoeterwoude stimuleert biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bloemrijke bermen, verbetering van het bijenlandschap, stimuleren van biodiversiteit op bedrijventerreinen en deelname aan het platform Groene Cirkels.

Bloemrijke bermen

Samen met zeven andere gemeenten en Stichting Land van Wijk en Wouden werkt Zoeterwoude aan een netwerk van bloemrijke bermen. De berm is een uitstekende plek voor planten en dieren om voedsel te vinden en zich te nestelen. En als al die plekken met elkaar worden verbonden in een regionaal netwerk van bermen, kan de levende natuur zich verder verspreiden. Deze ‘groene snelwegen’ zijn bijvoorbeeld essentieel voor een gezonde bijenstand en uiteindelijk dus voor onze voedselvoorziening. Bovendien biedt een bloemrijke berm een mooi decor voor recreatie in de regio.

Natuurvriendelijke oevers

Zoeterwoude heeft en werkt aan natuurvriendelijke oevers. Bijvoorbeeld langs het Hellepad en het Barrepad. Natuurvriendelijke oevers zijn oevers die niet alleen een waterkerende functie hebben, maar ook rekening houden met de natuur en het landschap. Planten en dieren voelen zich hier meer thuis dan bij een traditionele oever. Een oever wordt natuurvriendelijker als meer planten en dieren er een plekje kunnen vinden. Dat is goed voor de waterkwaliteit, voor plant en dier en ook nog eens mooi om naar te kijken!

Bijenlandschap

Het gaat niet goed met de bij, terwijl 70% van onze voedselgewassen afhankelijk is van bestuiving. Verbindingen met bloemen en nestgelegenheid (B&B) voor bijen, hommels en vlinders zijn nodig: een bijenlandschap dus. Daarom stimuleert gemeente Zoeterwoude biodiversiteit in de gemeente en een beter landschap voor bijen. Samen met andere overheidsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het Land van Wijk en Wouden en de regio rondom Leiden neemt Zoeterwoude deel aan de campagne 'Bijenlandschap'. Gemeente Zoeterwoude heeft de gewone Sachembij (Anthophora Plumipes) geadopteerd.

Op 22 juni 2016 is de eerste bijen- en vlinderidylle in Zoeterwoude aan het Molenpad geopend.

Doe mee, helpen is niet moeilijk! Goed voor de bij en de biodiversiteit, én het ziet er mooi uit. Meer lezen over de campagne of zelf de bij helpen? Op www.bijenlandschap.nl vindt u meer informatie en leest u wat u zelf kunt doen om te helpen. Bijvoorbeeld hoe u een insectenhotel maakt en welke planten en bloemen u in uw tuin kunt gebruiken.

Groene Cirkels

Groene Cirkels is een samenwerking tussen Heineken Nederland, Provincie Zuid-Holland, Alterra Wageningen UR om hun ambities rond duurzaamheid waar te maken, met behoud van eigen rol en verantwoordelijkheid. Groene Cirkels dient als een platform voor bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen in de regio. Partijen haken aan om hun eigen duurzame ambities en de gemeenschappelijke ambities binnen Groene Cirkels te verwezenlijken. Zo ook gemeente Zoeterwoude. Door het verbinden van de partijen worden de duurzaamheidsambities van de provincie versneld en worden er unieke projecten van wereldklasse ontwikkeld.