De gemeente Zoeterwoude maakt onderdeel uit van de Regionale Energie Strategie (RES) van Holland Rijnland. We hebben daarom een opdracht om binnen de gemeente meer duurzame energie op te wekken, zowel kleinschalig als grootschalig. Binnen de gemeente staan al zes windmolens: twee langs de A4 (Watergeuzen) en vier langs de N11 (bij Heineken). 

We onderzoeken nu hoe we de opwek van wind- en zonne-energie kunnen uitbreiden, zodat we steeds minder fossiele energie nodig hebben. De behoefte aan uitbreiding, levert ook veel vragen op. De gemeente wil een beleidskader ontwikkelen met hierin de regels waaraan nieuwe wind- en zonne-energieprojecten moeten voldoen en waar die mogelijk zijn in de gemeente. 

Enquête inwoners en bedrijven 

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de uitbreiding van grootschalige energieopwekking. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de ruimtelijke mogelijkheden, de wensen van de inwoners en de behoeften van lokale bedrijven. Daarom hebben we al eerder 24 oktober 2023 bijeenkomsten georganiseerd en in december 2023 een enquête gehouden onder inwoners over grootschalige duurzame energieopwekking. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau Populytics. In onderstaand rapport ziet u de resultaten van de enquête.

Presentaties bijeenkomst Grootschalige duurzame energieopwek Zoeterwoude

Op 17 april 2024 vond een bijeenkomst plaats over grootschalige duurzame energieopwek in Zoeterwoude. Deze bijeenkomst was bedoeld voor belangenorganisaties, grondeigenaren en bewoners. Hier kunt u de informatie en presentaties van deze avond bekijken en downloaden. Half mei plaatsen we hier ook een verslag van de bijeenkomst.