Individuele inkomenstoeslag

 • Intro

  Heeft u al lange tijd een inkomen op bijstandsniveau en komt er geen verbetering in uw situatie? Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen.

 • Wat u moet weten

  Deze toeslag is een aanvulling op uw inkomen. U heeft hier 1 keer per 12  maanden recht op. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie en kan oplopen tot ca. € 565 per jaar.

  Voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar krijgt geen AOW.
  • U had de afgelopen 3 jaren een laag inkomen op bijstandsniveau.
  • U kunt laten zien dat u in de afgelopen 3 jaren heeft geprobeerd om een beter inkomen te krijgen door actief naar werk te zoeken. Bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven.
  • Uw vermogen is niet te hoog.

  U heeft geen recht op de individuele inkomenstoeslag als u in de periode van 36 maanden voor de aanvraag als u een studie volgt of heeft gevolgd waarbij u recht had op een vergoeding volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of de Wet op de studiefinanciering (WSF)

 • Hoe werkt het?

  U kunt een aanvraag indienen bij het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente via het telefoonnummer 071-5806300.