Project Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk

We krijgen steeds meer te maken met extreem weer: hogere temperaturen, heftigere buien en drogere zomers. Met het project Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk onderzoeken gemeente Zoeterwoude, ondernemersvereniging Grote Polder en Groene Cirkels hoe de woonwijken en bedrijventerreinen in Zoeterwoude-Rijndijk klimaatbestendig ingericht kunnen worden.

Het project Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk maakt inzichtelijk welke gevolgen de klimaatverandering heeft. Wat zijn de gevolgen van een grote bui, temperatuurstijgingen of als regen langdurig uitblijft? Om de omgeving klimaatbestendig te maken is uitgezocht welke praktische maatregelen we kunnen toepassen.

Door het uitvoeren van een stresstest zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Zoeterwoude-Rijndijk in kaart gebracht. Deze gevolgen zijn terug te zien in de klimaateffectatlas https://rijnland.klimaatatlas.net

Op 23 mei 2018 is een aftrap gegeven tijdens twee goed bezochte startbijeenkomsten bij Heineken. Op deze startbijeenkomsten werd de urgentie getoond en de eerste dialoog gestart. Zomer en najaar 2018 hebben de keukentafelgesprekken met inwoners uit Zoeterwoude-Rijndijk en ondernemers van bedrijventerrein Grote Polder plaatsgevonden. Tezamen geven deze gesprekken een goed beeld van het draagvlak voor specifieke maatregelen en kansen. Ook wordt duidelijk wat op particuliere grond gedaan kan worden en waarvoor naar de openbare ruimte gekeken wordt.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van de keukentafelgesprekken en het onderzoek zijn begin 2019 door Wageningen University & Research uitgewerkt in een rapport. Dit rapport vat de belangrijkste conclusies, observaties en ambities uit de keukentafelgesprekken en het bijbehorende terreinbezoek samen. Ook voorziet het rapport in een aantal praktische maatregelen die getoetst zijn op hun effectiviteit.

Zoeterwoude-Rijndijk is gebruikt als casus voor het testen van de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige stad. Er is voor het gebied onderzocht wat de schade door klimaatverandering is wanneer geen adaptatiemaatregelen getroffen worden. Daarnaast werd gekeken naar de effectiviteit van de verschillende maatregelenpakketten. Bekijk de eindrapportage Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk.

We starten met de uitvoering!

Met de Klimaatschadeschatter is aangetoond dat de kosten niet hoger zijn dan de opbrengsten. Door deze positieve uitkomst is besloten dit onderzoeksproject op te laten volgen door een uitvoeringsproject. Waarbij ondernemers, gemeente en inwoners gezamenlijk de praktische maatregelen de komende jaren kunnen gaan uitvoeren.        

Meer informatie

Wie werken mee in het project?

In dit project wordt samengewerkt met gemeente Zoeterwoude, ondernemersvereniging Grote Polder, Groene Cirkels en Rijkswaterstaat.
Groene Cirkels is een samenwerkingsverband tussen Hoogheemraadschap van Rijnland, Heineken, Wageningen University & Research, Provincie Zuid-Holland en Naturalis Biodiversity Center.

Beleidsplan Klimaatbestendig Zoeterwoude