Op diverse locaties in Zoeterwoude zijn peilbuizen geplaatst waarmee over langere termijn de grondwaterstanden worden gemeten. Met het meten van de grondwaterstanden krijgt de gemeente inzicht in schommelingen in de grondwaterstand. Hierdoor zijn bij klachten mogelijke oorzaken eenvoudiger te achterhalen. Benieuwd naar het grondwatermeetnet van Zoeterwoude? Klik hier op deze te bekijken.