Op het gebied van afvalinzameling behoort Zoeterwoude tot de koplopergemeenten. Door 'omgekeerd in te zamelen' stimuleert de gemeente afval scheiden. Herbruikbare grondstoffen zoals GFT, papier, plastic, metaal en drankenkartons worden gratis aan huis opgehaald en restafval moet worden weggebracht. Het doel is om zoveel mogelijk afval te scheiden en te hergebruiken. Zo kunnen we uiteindelijk naar een Zoeterwoude zonder afval! Meer lezen over de afvalinzameling in Zoeterwoude? Kijk bij Afval.